Vážení rodičia! 20.06.2018 o 18.00 v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj, Rovniakova 3, Bratislava – Petržalka,

bude sa konať záverečné vystúpenie baletného štúdia In Ballet Class

Viac info

Veľká sála

Pondelok

Utorok

 • Active Kids (9+ r.)

  -

 • Zumba

  -

 • Kurz spoločenských tancov pre mierne pokročilých (od 10.04 do 12.06.2018)

  -

Štvrtok

 • Active Kids (9+ r.)

  -

 • Latino Ladies - kurz pre pokročilých začiatočníkov (od 12.4 do 14.6.2018)

  -

 • Kurz spoločenských tancov pre mierne pokročilých (od 12.4. do 14.6.2018)

  -

 • Strong by Zumba

  -

Nedeľa

Malá sála

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Zaplatiť môžete na č. ú. City Dance s.r.o.

Banka: TATRA BANKA

Číslo účtu: 2944045424/1100

IBAN: SK94 1100 0000 0029 4404 5424

Ako variabilný symbol pri platbe uviesť číslo 1, do poznámky:

Meno, Priezvisko, kurz, obdobie (napr. feb. – mar.)