Vážení absolventi základného kurzu spoločenských tancov!

Vzhľadom na blížiaci sa koniec obdobia Vášho kurzu, dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť pokračovať vo vyučovaní a navrhnúť Vám zúčastniť sa na „medzi“ kurze spoločenských tancov pre pokročilých začiatočníkov, ktorý sa začne 19.3.2018  do 16.4.2018 a bude trvať 4 týždňa vždy v pondelky o 20.15 h. (okrem veľkonočného pondelka 02.04.2018).

Následné budete mat možnosť  sa zúčastniť kurzu spoločenských tancov  pre pokročilých začiatočníkov, ktorý sa začne 23.4.2018 do 25.6.2018 a bude trvať 10 týždňov vždy v pondelky o 20.15 h.

Základná cena “medzi” kurzu je 24 euro, ale momentálne Vám vieme ponúknuť zľavu 25% , tzv. cena kurzu po zľave je 18 euro na osobu za 4 vstupy pri platbe vopred prevodom na účet.

Pre záväznú rezerváciu za akciovú kurz treba uhradiť vopred najneskôr do 15.03.2018.

Zaplatiť určenú sumu môžete na č. ú. City Dance s.r.o.

Banka: TATRA BANKA

Číslo účtu: 2944045424/1100

IBAN: SK94 1100 0000 0029 4404 5424

Ako variabilný symbol pri platbe uviesť číslo 2, do poznámky:

Meno, Priezvisko, kurz, obdobie (napr. od 19.3.18)

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť!

Od 01.03.2018 otvorene hodiny Latino Fit Dance sa konať už ne budú. Od 22.3.2018 začne sa 10 týždňový kurz Latino Fit Dance vždy vo štvrtok od 17.45 do 18.45. Tešíme sa na vašu účasť!

Veľká sála

Pondelok

Utorok

Štvrtok

Piatok

Malá sála

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Zaplatiť môžete na č. ú. City Dance s.r.o.

Banka: TATRA BANKA

Číslo účtu: 2944045424/1100

IBAN: SK94 1100 0000 0029 4404 5424

Ako variabilný symbol pri platbe uviesť číslo 1, do poznámky:

Meno, Priezvisko, kurz, obdobie (napr. feb. – mar.)