Vážení rodičia,
vzhľadom na blížiaci sa koniec prvého platobného obdobia október –november 2017, prosím Vás aby ste zaplatili školné pre Vaše deti za obdobie december 2017 – január 2018.
Radi by sme boli, keby ste sa prihlásili a urobili platby v prvý decembrový týždeň do 8.12.2017.
Ceny detských kurzov:

Mini Dance:
( 2 * 45 min / týždeň) – za december 2017 po zľave 20% 24 euro + za január 2018 – plna cena 30 euro/ mesiac, dokopy – 54 euro za 2 mesiace

Ostatne detské kurzy a krúžky:
( 2 * 60 min / týždeň) – za december 2017 po zľave 20% 28 euro + za január 2018 – plna cena 35 euro/ mesiac, dokopy – 63 euro za 2 mesiace

Zaplatiť určenú sumu môžete na č. ú. City Dance s.r.o.
Banka: TATRA BANKA
Číslo účtu: 2944045424/1100
IBAN: SK94 1100 0000 0029 4404 5424

Ako variabilný symbol pri platbe uviesť číslo 1, do poznámky:
Meno, Priezvisko, kurz, obdobie (napr. dec. – jan.)
PLATBA NA 2 MESIACE VOPRED!

Zarovno chceme Vás informovať o vianočnom vystúpení Vašich deti, ktoré bude sa konať 19.12.2017 o 17.00 v priestoroch školy.

Organizačne náklady na prípravu vianočného koncertu, ktoré zhŕňajú prípravu sály, moderátora, požičanie tanečných kostýmov pre každého účastníka a malé darčeky všetkým účinkujúcim sú 10 euro za každé dieťa.

Pre účasť Vašich deti vo vystúpení prosím uhradiť uvedenú sumu spolu z úhradou za kurzy.

 

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu účasť!