Square a Round Dance

Karolina Square Dance Club je veselá partia ľudí každého veku a tanečných schopností. Netancujeme súťažne, ale pre zábavu a vlastné potešenie. Venujeme sa tancovaniu a šíreniu Square a Round Dance na Slovensku. Spoločným znakom týchto inak odlišných tancov je to, že sa tanečníci neučia naspamäť celé choreografie, ale tancujú na nápovedu, na ktorú vedia pohotovo reagovať.

Square Dance je moderný country tanec, ktorý sa tancuje vo štvorylkách. Jedinečná je pri tomto tanci postava tzv. callera, ktorý vyvoláva do hudby názvy figúr, ktoré tanečníci vzápätí zatancujú.

Round Dance sú spoločenské tance ( rôzne latinsko – americké a štandardné rytmy), ktoré tancujeme na reprodukovanú hudbu, do ktorej cuer naovedá naučené tanečné figúry.

Všetky figúry sa učia postupne podľa náročnosti. Ak máš chuť to vyskúšať – príď sa na nás pozrieť- tancujeme každú stredu od 18 -22,00 hod  v hodinových blokoch podľa dosiahnutej tanečnej úrovne. V septembri otvárame kurz pre začiatočníkov a nových členov klubu.

Naučené figúry vieš tancovať aj v iných kluboch SD a RD na celom svete!

Viac o nás nájdeš na www.karolina.sk