Party Dance pre mládež (12 -16 rokov)

Party Dance pre deti (11-13 r.)

Kurz je zameraný na zlepšenie pohybových skúseností mladých ľudí, ktorí sa naučia ako môžu prispôsobiť svoj pohyb na rôzny druh hudby.

V priebehu tanečného kurzu sa účastníci naučia nové figúry a krátke choreografie v rôznych tanečných štýloch. Vďaka rôznorodému mixu figúr z latinsko-amerických tancov, elementov hip-hopu a techna sa absolventi  kurzu naučia nielen používať nové kroky a pohyby, ale aj improvizovať pri  tanci podľa príležitosti.

Každá hodina zahŕňa rozcvičku, blok vyučovania nových figúr a zopakovanie.

Účastníci budú mať možnosť sa zúčastniť aj vo vystúpeniach a iných akciách tanečnej školy.

2x týždenne – 60min