Tanečná škola pre deti a dospelých v Dúbravke, Bratislava

Active Kids (9+ r.)

Krúžok je zameraný na pohybovú prípravu, kde sa deti naučia základy tanca a pohybu na rôzne druhy hudby. Program krúžku je zameraný na vyučovanie behom jedného školského roka.

Cieľom tanečného krúžku v prvom ročníku vyučovania je naučiť deti základné tanečné kroky a figúry 6 štandardných a latinsko-amerických tancov. Vďaka ich rozmanitosti sa deti naučia správnemu držaniu tela, zlepšia koordináciu a vnímanie rytmu.

Každá hodina zahŕňa rozcvičku, blok vyučovania novej latky a zopakovanie.

V rámci kurzu budú organizované vianočné a koncoročné vystúpenia pre rodičov. Deti budú mať možnosť sa zúčastniť aj na iných akciách tanečnej školy.

 

2x týždenne – 90min