Čo je tanečný šport?

Tanečný šport tvoria dva hlavné tanečné smery – štandartné a latinskoamerické tance. Líšia najmä typom hudby a tanečných pohybov, ktoré sú prísne regulované príslušnými pravidlami.

Súťaže v štandardných a latinskoamerických tancoch sa konajú oddelene, alebo aj vo forme kombinácie 10 tancov. Páry tancujú na súťažné skladby dlhé od 1:30min do 2:00min – a preto športovci potrebujú byť veľmi dobre kondične prípravení!

Do štandardných tancov patria päť tancov: Pomalý Vals, Tango, Viedenský Valčík, Slowfox a Quickstep. Každý tanec má svoj jedinečný charakter, ale všetky spája ladnosť, plynulosť pohybu a súladenosť partnera a partnerky.

Latinskoamerické tance sa od štandardných výrazne odlišujú hudbou a charakterom. Páry ukazujú fixáciu konečných pozícií v každej figúre a vlastnú individualitu. Latinskoamerických tancov je taktiež 5: Samba, Cha-Cha, Rumba, Pasodoble a Jive.

Prečo vybrať tanečný šport?

Elegantnosť, správne držanie chrbta, výborná koordinácia a silné rozpohybované telo – to je všetko o tanečnom športe!
Tanečný šport však prináša nielen atletické telo a koordináciu, ale aj rozvíja mnohé osobnostné kvality – učí prekonávať prekážky a dosiahovať svoje ciele, nebáť sa vystupovať pred publikom, budovať vzťahy medzi chlapcami a dievčatami. To sú schopnosti, ktoré zvyšujú sebavedomie a veľmi pomáhajú v priebehu života.

Ak sa chcete prihlásiť za riadného člena SZTŠ, tu si môžete stiahnuť prihlášku za riadneho člena.

Príhlaška na kurz