Z dôvodu školských prázdnin v dňoch 18.4.2019 – 23.4.2019 budú všetky detské kurzy zrušené. Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemné sviatky

Z dôvodu malého počtu záujemcov hodina Latino Fit Dance 18.4.2019 bude zrušená. Ďakujeme za pochopenie.

Veľká sála

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Nedeľa

Malá sála

Zaplatiť určenú sumu môžete na č. ú. City Dance s.r.o.

BankaTATRA BANKA

Číslo účtu: 2944045424/1100

IBAN: SK94 1100 0000 0029 4404 5424

Ako variabilný symbol pri platbe uviesť číslo 1, do poznámky:

Meno, Priezvisko, kurz, obdobie (napr. oct-nov)