Z dôvodu sviatkov posledná predvianočna hodina Zumby bude sa konať v utorok, 17.12.2019. Pokračujeme od utorka 7.1.2020 o 19.00. Prajeme prijemne sviatky a tešíme sa na Vás v Novom roku!

Vážení rodičia!

14.12.2019 o 11.45

v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava, bude sa konať vianočné vystúpenie všetkých účastníkov detských kurzov tanečnej školy City Dance.

 

Priestorové skúšky budú sa konať v deň vystúpenia, 14.12.2019 o 9.00

 

Prosíme zabezpečiť prítomnosť všetkých účastníkov!

 

Každá skupina pripravuje tanečne čísla, ktoré budú predvedene v rámci koncertu.Sálu, kostýmy, hudbu a t.d. zabezpečuje tanečná škola.

Srdečne pozývame všetkých rodičov!

Cena vstupeniek  na záverečný koncert je 7 euro na osobu. Vstupenky bude možné zakúpiť na recepcii tanečnej školy alebo prevodom na účet platby za potrebný počet vstupeniek.

Okrem toho, vzhľadom na blížiaci sa koniec školského roka prosím vás uhradiť detské kurzy za november – december, poprípade iné nedoplatky, PRED záverečným koncertom. Úhrada kurzu je podmienkou účasti vo vystúpení. Cena detských kurzov okrem je 40 euro / mesiac.

 

Zaplatiť určenú sumu môžete na č. ú. City Dance s.r.o.

Banka: TATRA BANKA

Číslo účtu: 2946074624/1100

IBAN: SK10 1100 0000 0029 4607 4624

Ako variabilný symbol pri platbe uviesť číslo 1, do poznámky:

Meno, Priezvisko, kurz, obdobie (napr. nov. – dec.)

 

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu účasť!

ROZVRH OD JANUARA

Veľká sála

Malá sála

Rozvrh na December

Veľká sála

Malá sála

Zaplatiť určenú sumu môžete na č. ú. City Dance s.r.o.

BankaTATRA BANKA

Číslo účtu: 2944045424/1100

IBAN: SK94 1100 0000 0029 4404 5424

Ako variabilný symbol pri platbe uviesť číslo 1, do poznámky:

Meno, Priezvisko, kurz, obdobie (napr. oct-nov)

Platobné informácie pre detské kurzy:
TK City Dance
IBAN: SK1011000000002946074624
Číslo účtu: 2946074624/1100

Banka: TATRA BANKA

 

Ako variabilný symbol pri platbe uviesť číslo 1, do poznámky:

Meno, Priezvisko, kurz, obdobie (napr. feb. – mar.)