Zápis na detské kurzy je možný až do konca septembra!

David Schavel a Iryna Copp už druhy krát získali zlatú medailu na German Open Championships, Stuttgart v tanečnej súťaži PD Open Master Class I, 2018.

September

Veľká sála

Pondelok

Utorok

Štvrtok

Nedeľa

Malá sála

Zaplatiť určenú sumu môžete na č. ú. City Dance s.r.o.

BankaTATRA BANKA

Číslo účtu: 2944045424/1100

IBAN: SK94 1100 0000 0029 4404 5424

Ako variabilný symbol pri platbe uviesť číslo 1, do poznámky:

Meno, Priezvisko, kurz, obdobie (napr. oct-nov)