Od 01.06. a počas letných mesiacov otvorené hodiny Latino Ladies a Latino Fit Dance sa konať nebudú. Tešíme sa na Vás od Septembra!

Veľká sála

Pondelok

Streda

Nedeľa

Malá sála

Zaplatiť určenú sumu môžete na č. ú. City Dance s.r.o.

BankaTATRA BANKA

Číslo účtu: 2944045424/1100

IBAN: SK94 1100 0000 0029 4404 5424

Ako variabilný symbol pri platbe uviesť číslo 1, do poznámky:

Meno, Priezvisko, kurz, obdobie (napr. oct-nov)