Vážení rodičia!   16.12.2018 o 10.30  v priestoroch Domu kultúry Lúky, Vígľašská 1, 851 07  Bratislava,

bude sa konať vianočné vystúpenie všetkých účastníkov detských kurzov tanečnej školy City Dance.

Priestorové skúšky budú sa konať v deň vystúpenia, 16.12.2018 o 8.15.

Viac info

Veľká sála

Utorok

Streda

Štvrtok

Nedeľa

Malá sála

Zaplatiť určenú sumu môžete na č. ú. City Dance s.r.o.

BankaTATRA BANKA

Číslo účtu: 2944045424/1100

IBAN: SK94 1100 0000 0029 4404 5424

Ako variabilný symbol pri platbe uviesť číslo 1, do poznámky:

Meno, Priezvisko, kurz, obdobie (napr. oct-nov)