David Schavel a Iryna Copp už druhy krát získali zlatú medailu na German Open Championships, Stuttgart v tanečnej súťaži PD Open Master Class I, 2018.

Veľká sála

Pondelok

Utorok

Štvrtok

Nedeľa

Malá sála

Zaplatiť určenú sumu môžete na č. ú. City Dance s.r.o.

BankaTATRA BANKA

Číslo účtu: 2944045424/1100

IBAN: SK94 1100 0000 0029 4404 5424

Ako variabilný symbol pri platbe uviesť číslo 1, do poznámky:

Meno, Priezvisko, kurz, obdobie (napr. oct-nov)