Krúžok je zameraný na pohybovú prípravu, kde sa deti naučia základy tanca. Program krúžku je zameraný na vyučovanie behom jedného školského roka.

Cieľom tanečného krúžku v prvom ročníku vyučovania je naučiť deti základné tanečné kroky a figúry 4 štandardných a latinsko-amerických tancov. Vďaka ich rozmanitosti sa deti naučia správnemu držaniu tela, zlepšia koordináciu a vnímaniu rytmu.
Každá hodina zahŕňa rozcvičku, blok vyučovania novej látky a zopakovanie.
V rámci kurzu budú taktiež organizované vianočné a koncoročné vystúpenia pre rodičov.

Kurz bude prebiehať 2x do týždňa:
Pondelok: 17:00-18:00
Streda: 17:00-18:00

Tešíme sa na všetkých!