Prihlasit sa Tanečný krúžok pre deti (6 až 9 rokov) I rokPrihlasit sa Tanečný krúžok pre deti (7 až 10 rokov) II rok

Krúžok je zameraný na pohybovú prípravu, kde sa deti naučia základy tanca. Program krúžku je zameraný na vyučovanie behom jedného školského roka.

 

Cieľom tanečného krúžku v prvom ročníku vyučovania je naučiť deti základné tanečné kroky a figúry 4 štandardných a latinsko-amerických tancov. Vďaka ich rozmanitosti sa deti naučia správnemu držaniu tela, zlepšia koordináciu a vnímanie rytmu.

Každá hodina zahŕňa rozcvičku, blok vyučovania novej látky a zopakovanie.

 

V rámci kurzu budú organizované vianočné a koncoročné vystúpenia pre rodičov.

 

2x týždenne – 60min