David Schavel, hlavný tréner, špecialista na štandardné tance a súťažný tanec pre dospelých a deti
David Schavel

hlavný tréner, štandardné tance a súťažný tanec pre dospelých a deti

Iryna Copp, špecialista na štandardné a latinsko-americké tance, tanečné kurzy pre deti
Iryna Copp

štandardné a latinsko-americké tance, tanečné kurzy pre deti

Izabela Stehlíková, špecialista na kurzy baletu pre dospelých a deti
Izabela Stehlíková

kurzy baletu pre dospelých deti

Michaela Komorová
Michaela Komorová

latinsko-americké tance, tanečné kurzy pre dospelých, Latino Ladies a svadobné tanečné prípravy

Barbora Pagáčová
Barbora Pagáčová

tanečné kurzy pre dospelých, Latino Fit Dance a svadobné tanečné prípravy

Denisa Halická

kurz Salsa

Zuzana Kozárová

Zumba a Strong by Zumba

Renata Gitana

kurz Flamenco pre deti