David Schavel, hlavný tréner, špecialista na štandardné tance a súťažný tanec pre dospelých a deti
David Schavel

hlavný tréner, štandardné tance a súťažný tanec pre dospelých a deti

Iryna Copp, špecialista na štandardné a latinsko-americké tance, tanečné kurzy pre deti
Iryna Copp

štandardné a latinsko-americké tance, tanečné kurzy pre deti

Maxym Shabatko
Zoya Nosova
Inna Ragulina
Zuzana Kozarova