Tanečná škola pre deti a dospelých v Dúbravke. Tanečné kurzy pre deti 6-9 rokov

Krúžok je zameraný na pohybovú prípravu, kde sa deti naučia základy tanca. Program krúžku je zameraný na vyučovanie behom jedného školského roka.

Cieľom tanečného krúžku v prvom ročníku vyučovania je naučiť deti základné tanečné kroky a figúry 4 štandardných a latinsko-amerických tancov. Vďaka ich rozmanitosti sa deti naučia správnemu držaniu tela, zlepšia koordináciu a vnímanie rytmu.

Každá hodina zahŕňa rozcvičku, blok vyučovania novej látky a zopakovanie.

V rámci kurzu budú organizované vianočné a koncoročné vystúpenia pre rodičov.

2x týždenne – 60min