Prevencia šírenia COVID-19 v tanečnej škole City Dance:

  • Zamestnanci a všetky návštevníci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka) na recepcii a v šatniach.
  • Pri vstupe použite dezinfekciu na ruky, ktorá je k dispozícii. Umývajte si ruky. Hygienické zariadenia prevádzky sú vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Nedotýkajte sa očí, nosa ani úst.
  • V prevádzke je zvýšená frekvencia upratovania s dezinfekčným prostriedkom (denne), a čistenia a dezinfekcie dotykových plôch – kľučiek, rukoväti, úchytov vodovodných batérii, skriniek, používaného športového náradia a pomôcok (medzi tréningami).
  • Povinne vetranie medzi tréningami.
  • Odporúčame používať vlastne podložky pre športové tréningy.
  • Odporúčame dodržiavať bezpečnú vzdialenosť 2m na recepcii a v šatniach.
  • Ak sa necítite dobre, zostaňte doma. Na detských kurzoch môže sa kontrolovať teplota bezkontaktným teplomerom.