Vážení rodičia!

10.06.2019 o 17.30

v priestoroch Domu kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava,

bude sa konať záverečné vystúpenie

všetkých účastníkov detských kurzov tanečnej školy City Dance.

Priestorové skúšky budú sa konať v deň vystúpenia, 10.06.2019 o 15.30.

Prosíme zabezpečiť prítomnosť všetkých účastníkov!

Každá skupina pripravuje tanečne čísla, ktoré budú predvedene v rámci koncertu. Sálu, kostýmy, hudbu a t.d. zabezpečuje tanečná škola.

Srdečne pozývame všetkých rodičov!

Cena vstupeniek  na záverečný koncert je 7 euro na osobu. Vstupenky bude možné zakúpiť na recepcii tanečnej školy alebo prevodom na účet platby za potrebný počet vstupeniek.

Okrem toho, vzhľadom na blížiaci sa koniec školského roka prosím vás uhradiť VSETKY platby za detské kurzy za obdobie september 2018 – jún 20219, poprípade iné nedoplatky, PRED záverečným koncertom. Cena detských kurzov okrem Mini Dance je 35 euro / mesiac. 

Zaplatiť určenú sumu môžete na č. ú. City Dance s.r.o.

Banka: TATRA BANKA

Číslo účtu: 2944045424/1100

IBAN: SK94 1100 0000 0029 4404 5424

Ako variabilný symbol pri platbe uviesť číslo 1, do poznámky:

Meno, Priezvisko, kurz, obdobie (napr. jun)

 


Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu účasť!